Tarihçemiz

Hastanemiz 02.11.1996 tarihinde 25 yataklı devlet hastanesi olarak faaliyete başlamıştır.24.02.1997 tarihinde ise hastanemize bağlı Döner sermaye saymanlığı kurulmuştur. 2002 yılında sağlık ocağına ait lojmanın bakanlığımız tarafından hastaneye devri ve ilçe halkımız tarafından kampanya ile beraber 260 metrekarelik 2 katlı ek bina yapımı çalışmaları başlatılmış ve kaba inşaat haline getirilmiştir.Sağlık bakanlığımızca 2003,2004 ve 2003 yıllarında gösterilen toplam 360.000 ytl ödenek ile tüm hizmet binasının bakım ve onarımı yapılmış,acil servis yeniden düzenlenmiş ve 2 duraklı hasta asansörü yapılarak hizmete sunulmuştur.Mevcut hastane binasına yapılan ek bina ve lojmanda ilave edilerek şu anki fiziki mekana kavuşturulmuştur.
           Sağlık Bakanlığımızın 18.05.2004 tarihli olurları kararı ile 50 yatak kapasiteye çıkartılmıştır.09/06/2018 tarihinde yeni hastane binasına taşınılmıştır.

                                                                                                                                                              Yeni Hastane Binamız
Durağan Devlet Hastanesi:50 yataklı hastane binası yapım çalışmalarına 2011 yılında başlanmış,hastane yerinin hazırlık çalışmalarının uzun sürmesi,hazırlıkların bitimi itibariyle projemizde ve hastane yeriyle alakalı eksiklikler tespit edilmiş, tespit edilen eksiklikler giderildikten sonra projemizin ihalesi 17/04/2014 tarihinde yapılmıştır.Yeni hastane projemizin toplam ihale bedeli 13 000.000(on üç milyon) tl olan hastanemiz 08/05/2018 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.Yeni hastanemiz 07/06/2018 tarihinde Sağlık Bakanımız Dr.Ahmet DEMİRCAN tarafından açılışı yapılmış 09/10/2018 tarihinde yeni hastane binamız aktif hale getirilerek hizmete başlamıştır.