TGAP Sağlık Tesisi Sorumlu Bilgileri
13 Ocak 2020

Dr. Fahri ALTAŞ  - Başhekim
Barbaros Mehmet ŞENGÜN - İdari ve Mali İşler Müdürü